IZRADA I DIZAJN SVIH VRSTA ALATA I AMBALAŽE OD TERMOPLASTIKE
Close Menu

AMBALAŽA ZA VOĆE

POSUDA 1 kg

III-1

Dimenzije: 60 X 160 X 270

POSUDA SA POKLOPCEM

III-2

Dimenzije: 75 X 120 X 170

POSUDA

III-3

Dimenzije: 50 X 120 X 165

POSUDA SA POKLOPCEM

III-4

Dimenzije: 70 X 95 X 130

POSUDA

III-5

Dimenzije: 45 X 145 X 200

POSUDA

III-6

Dimenzije: 60 X 120 X 170

POSUDA

III-7

Dimenzije: 60 X 145 X 200

POSUDA

III-8

Dimenzije: 35 X 220 X 220

POSUDA

III-9

Dimenzije: 50 X 120 X 130

Top