IZRADA I DIZAJN SVIH VRSTA ALATA I AMBALAŽE OD TERMOPLASTIKE
Close Menu

AMBALAŽA ZA KOLAČE

KUTIJA 1 kg

II-1

Dimenzije: 40 X 180 X 260

KUTIJA 1 kg

II-2

Dimenzije: 50 X 160 X 250

KUTIJA RS

II-3

Dimenzije: 60 X 170 X 250

Fi: 60 X 12

KUTIJA RS

II-3-1

Dimenzije: 60 X 170 X 250

Fi: 60 X 12

KUTIJA 0,75 kg

II-4

Dimenzije: 35 X 175 X 215

KUTIJA 0,25/0,5 kg

II-5

Dimenzije: 30/70 X 140 X 170

KUTIJA 0,2 kg

II-6

Dimenzije: 40 X 110 X 130

KUTIJA SRCE

II-7

Dimenzije: 25 X 175 X 195

KUTIJA

II-8

Dimenzije: 50 X 110 X 135

KUTIJA

II-9

Dimenzije: Fi 100 X 50

KUTIJA

II-10

Dimenzije: Fi 70 X 60

Top