IZRADA I DIZAJN SVIH VRSTA ALATA I AMBALAŽE OD TERMOPLASTIKE
Close Menu

IZRADA ALATA ZA TERMOOBLIKOVANJE

Izrada alata obuhvata izradu alata na CNC i drugim alatnim mašinama.

Grupu alata za termooblikovanje čine alati za izradu ambalažnih posuda vezanih za konditorsku industriju, kao i drugih industirjskih proizvoda blister i skin pakovanja.

ALAT 1

ALAT 2

ALAT 3

ALAT 4

ALAT 5

ALAT 6

ALAT 7

ALAT 8

Top